Even voorstellen

Wie ben ik?

Ik ben Sylvia Fleurkens-Rongen (1970). Ik woon in Broekhuizenvorst. Ik ben getrouwd, moeder van drie kinderen. In mijn vrije tijd fiets ik graag op mijn mountainbike, wandel ik graag met onze hond, luister naar muziek of lees een boek.

Ik heb van nature een enorme interesse in wat mensen drijft en waarom ze doen wat ze doen, denken wat ze denken en voelen wat ze voelen.
Ik kan mateloos gefascineerd raken door de communicatie en interactie tussen mensen, in teams/afdelingen/organisaties, zowel verbaal als non-verbaal.
Wat gaat er namelijk schuil achter gevoelens, gedachten en gedrag? Hoe werkt dat nu allemaal in ‘een systeem’ (relatie-gezin-familie-school-werk)?
Hierbij spelen bepaalde (onbewuste) factoren in de mens een rol. En waarom kan de één gemakkelijker iets ‘naast zich neer leggen’ dan de ander?
Daarnaast heb ik aan den lijve ervaren hoeveel impact indrukwekkende/traumatische gebeurtenissen op je leven kunnen hebben. Gebeurtenissen neem je mee in je verdere leven. Hoe én op welke manier, dat verschilt echter van persoon tot persoon.

Dit alles heeft mij er toe gebracht om te kiezen voor een therapeutische opleiding waarbij ik begeleiding/therapie kan bieden aan volwassenen en teams. En wel op een manier waarbij jij de ruimte ervaart om zélf te ontdekken tegen wélke hobbels of gebeurtenissen je aanloopt in jouw leven, waardoor je nu last/klachten ervaart.
Of wat er gebeurt in de communicatie/interactie en relaties met anderen (gezin-familie-school-werk-team- vrienden/vriendinnen et cetera) waardoor jij je voelt zoals jij je nu voelt.
En daarnaast kan het ook zijn dat we gaan kijken waarom jij nu (telkens) tegen deze hobbels/gebeurtenissen aan loopt.
Iets gebeurt namelijk niet zomaar…….
Ik heb echter ook persoonlijk en in mijn praktijk ervaren dat ieder mens, ook na indrukwekkende gebeurtenissen in hun leven, in staat is zich verder te ontwikkelen én te ontdekken dat de hulpbronnen om de volgende stap te zetten, verborgen liggen in zichzelf.

Ik heb ervaring als professional in het werken met kinderen, jongeren en ouders/opvoeders/partners en schoolteams binnen Jeugdgezondheidszorg vanaf 1996. Daarnaast ben ik vanaf 1996 trainer weerbaarheid/assertiviteit. Sinds 2006 ben ik KIES coach en werk ik met kinderen in echtscheidingssituatie, gescheiden ouders en/of ouders met relatie problemen in combinatie met systeemtherapie/Familie Opstellingen. Tevens ben ik vanaf 2008 coach/therapeut in Rouw en Verlies. En tevens 4 jaren ervaring als leidinggevende binnen de kraamzorg.
Daarbij werk ik vanaf 2016 als Psychosociaal therapeut/hypnotherapeut in mijn praktijk.
Ik geniet ervan als een ouder, volwassene of teamlid een inzicht krijgt of iets over zichzelf ontdekt, waarvan hij/zij zich eerst niet bewust was. Of ervaart dat hij/zij dé oplossing in zich heeft.
Mijn passie is het om volwassenen- man, vrouw – en teams te begeleiden bij het (her)ontdekken van al die rijkdom, hulpbronnen en dus eigen ontwikkelkracht die ze in zich hebben.

Opleidingen:

 • Hypnotherapie-Psychosociale therapie (HBO+, Academie Hypnos Bussum)
 • PSBK  Psychosociale Basiskennis (HBO SHO/CPION, Academie Hypnos Bussum)
 • Relatietherapie (HBO+, Academie Hypnos Bussum)
 • Opleiding tot ERV®- therapeut (Eenzijdig Relaties Verbeteren) (HBO, Anachroon Arnhem)
 • Therapeutische Begeleider Familie Opstellingen/Systeemtherapie (HBO+, Academie Hypnos Bussum)
 • Trainer Mindfulness (MBSR/MBCT)/ACT (HBO+ Academie Hypnos)
 • DRT (afgeleid van EMDR) (Academie Hypnos Bussum)
 • EFT Level I en II (Academie Hypnos Bussum)
 • Hypnotherapie bij afvallen en gewichtsbeheersing/- beïnvloeding (Academie Hypnos Bussum)
 • Werken met HSP/hooggevoeligheid ( Academie Hypnos Bussum)
 • Nieuwetijdscoach
 • Training ‘Opvang na schokkende gebeurtenissen’ (Trauma Nazorg Groep Alphen a/d Rijn)
 • Coaching op Drijfveren Level 2 (HBO, V-Cirkel Academie, Hilversum)
 • Trainingen op het gebied van rouw/verlies (Stichting Achter de Regenboog, Centrum voor Rouw en Verlies)
 • Pedagogische begeleiding/advisering (Kenniscentrum K2)
 • KIES Coach ( Kinderen In Echtscheiding Situatie) (HBO, Expertisecentrum voor Kind en Scheiding)
 • Projectmanagement  (HBO, NIGZ Woerden)
 • Middle Management Non Profit Organisaties (HBO, ISW Houten)
 • Verpleegkunde (HBO, Venlo/Sittard)

Registratie, Erkenning en Kwaliteitsborging

Ik ben aangesloten bij:

 • de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH)
 • de koepelorganisatie RBCZ, het register van beroepsbeoefenaren in de Complementaire Zorg
 • de TCZ,  het register Tuchtrecht Complementaire Zorg
 • de Stichting Hoger Onderwijs (SHO) en voldoe aan de PLATO eindtermen (Universiteit Leiden) voor de Psycho Sociale Basis Kennis (PSBK).
 • de stichting SCAG in het kader van de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen Zorg (Wkkgz)
 • de beroepsvereniging Stichting Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers (NOAG) en de beroepsgroep V&VN
 • het landelijk KIES platform (gecoördineerd door Expertise Centrum Kind en Scheidingen).
  En als gecertificeerd KIES-coach opgenomen in dit verwijsbestand

Tevens:

 • Registertherapeut BCZ®
 • Wet BIG geregistreerd als verpleegkundige onder lidnummer: 99005935130

Hierdoor is Praktijk Prisma gebonden aan een beroepscode en kwaliteitsborging door bijscholingsverplichtingen, intervisie, supervisie, tucht- en klachtenregeling en gebonden aan het in schakelen van een onafhankelijke klachtfunctionaris en geschillencommissie bij klachten.

Bij vermoeden van kindermishandeling en/of huiselijk geweld, zal ik gebruik maken van mijn meldrecht volgens de landelijke meldcode Kinder- mishandeling, uiteraard onder toepassing van de grootste zorgvuldigheid.