Tarief & Vergoedingen

Particulieren:

 
Prijs zonder BTW
21 % BTW Totaal bedrag
Intake gesprek (max 90 min) BTW vrijgesteld €    70,00
Individueel consult hypnotherapie/psychosociale therapie
(max. 90 min.)
BTW vrijgesteld €    90,00
Gezinsbegeleiding (60 min) € 80,99 € 17,01 €   98,00
Relatietherapie partners *
(max. 90 min)
€ 82,65 € 17,35 € 100,00
Skype consult  (per 15 minuten) € 16.53 €   3,47 €   20,00
Reistijd ** €   0,09 €  0,11 €   0,20 per km.

Deze tarieven zijn gebaseerd op gesprekken bij Praktijk Prisma
*   Relatietherapie partners valt buiten de vergoeding via zorgverzekeraars.
** Als de begeleiding plaatsvindt op een andere locatie (bijvoorbeeld aan huis) dan wordt er bij meer dan 10 kilometer (enkele reis) € 0,20 cent per kilometer berekend (inclusief 21% BTW).

Voor de Algemene Voorwaarden Praktijk Prisma: klik hier
Voor de Tarieven en Betalingsvoorwaarden Praktijk Prisma: klik hier

Skype consulten voor volwassenen 

Praktijk Prisma hanteert voor Skype consulten een tarief van € 20,00 per kwartier (inclusief 21% BTW).
(NB: momenteel een wachttijd van 4 weken !)
NB: Skype consulten worden niet ingezet bij traumaverwerking/        traumatherapie.

Groepsbegeleiding in een scheidingssituatie: op aanvraag
Groepsbegeleiding bij rouw en verlies: op aanvraag
Lezingen/Themabijeenkomsten: informeer naar de mogelijkheden
Workshops: informeer naar de mogelijkheden of kijk op cursus & workshop

Bedrijven/scholen/organisaties/verenigingen/clubs
Voor bedrijven, scholen, organisaties, verenigingen en clubs wordt een offerte op maat gemaakt, zowel voor individuele trajecten als voor groepen en groepsvoorlichting.

Schriftelijk verslag
Indien gewenst én pas nadat jij (schriftelijk) toestemming hebt gegeven, is het mogelijk om bij afronding van de therapie een schriftelijk verslag te ontvangen. De kosten hiervoor bedragen eenmalig € 60,50 (inclusief BTW).

Annulering van afspraken
Annuleren is mogelijk; graag telefonisch/via voicemail. Minimaal 24 uur van te voren. Bij verzuim of annuleringen minder dan 24 uur van te voren worden 75% van de consultkosten in rekening gebracht.


Vergoeding door de zorgverzekeraar

Hypnotherapie en psychosociale therapie door Praktijk Prisma aan volwassenen, wordt bij veel zorgverzekeraars vergoed onder ‘alternatieve zorg’ uit het aanvullende pakket van de verzekering.
De vergoedingen zijn per verzekeraar echter verschillend en kunnen ook per jaar verschillen.
Raadpleeg, vóór aanvang van de therapie, jouw verzekeraar of kijk voor recente informatie over vergoedingen op:

Vergoeding voor hypnotherapie in 2019zorgwijzer 2019

Voor VGZ verzekerden: zie ook vergelijk en kies

Registraties voor de verzekering
Indien je navraag doet naar mogelijke vergoedingen, kan het zijn dat de zorgverzekeraar vraagt naar de registratienummers van Praktijk Prisma.
In deze zijn voor jou relevant:
– NBVH: registratienummer 13040
– RBCZ:  licentienummer     403434R
– VEKTIS: AGB code zorgverlener: 90-046532     AGB code  praktijk: 90-55159


Nieuwe voorschriften Wet Kwaliteit, klachten en geschillen Zorg (Wkkgz) 

Praktijk Prisma voldoet vanaf 7-12-2016 aan de nieuwste voorschriften voor zorgaanbieders volgens de Wkkgz die per 1-1-2017 ingaan. Dit betekend o.a. dat Praktijk Prisma  een klachtenfunctionaris heeft die gratis is voor cliënten van Praktijk Prisma. Tevens is Praktijk Prisma aangesloten bij een, door de Minister van Volksgezondheid, erkende geschilleninstantie. Voor meer informatie: zie klachtenprocedure NBVH en  www.rijksoverheid.nl en SCAG

Tevens is Praktijk Prisma ingeschreven in het RBCZ-register als Registertherapeut BCZ®.
Beroepsbeoefenaren die ingeschreven staan in het RBCZ-register,  zijn onderhevig aan het tuchtrecht dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ).
Voor meer informatie: zie Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

Privacy en beveiliging van jouw persoonsgegevens
Praktijk Prisma werkt volgens de wettelijke eisen uit de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) die per 25 mei 2018 gehandhaafd wordt.
Meer informatie over de privacy en beveiliging van jouw persoonsgegevens vind je in de Privacyverklaring van Praktijk Prisma.
Voor aanvullende informatie kun je altijd terecht op:
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl  en
https://www.rijksoverheid.nl

Praktijk Prisma is ook aangesloten bij het platform Natuurlijk Gezond Noord Limburg.

Voor meer informatie en activiteiten: zie www.natuurlijkgezondnoordlimburg.nl