Tarief & Vergoedingen

Particulieren (per 01-01-2023):

Vergoeding door een zorgverzekeraar is mogelijk voor de individuele consulten hypnotherapie/psychosociale therapie van Praktijk Prisma onder de vermelding ‘alternatieve geneeswijze’. Dit is echter afhankelijk van uw zorgverzekeraar en uw aanvullende verzekeringspakket !!
Informeer altijd vooraf bij uw zorgverzekeraar of raadpleeg op deze pagina de linken zorgwijzer of  zorgzoeker (voor VGZ verzekerden). Praktijk Prisma kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het achteraf geen vergoeding krijgen bij een zorgverzekeraar.

 

 
Prijs zonder BTW
21 % BTW Totaal bedrag
Intake gesprek hypnotherapie
(± 90 min)
BTW vrijgesteld €    80,00
Individueel consult
hypnotherapie/psychosociale therapie 
( ± 90 min.)
BTW vrijgesteld €   100,00
Individuele sessie Ademtherapie
(± 90 min)
€ 123,97 € 26,03 €   150,00
Pakket Ademtherapie  4 sessies
(=incl. 1 intake gesprek)
€ 454,55 € 95,45 €   550,00
Relatietherapie partners *
(± 90 min)
€ 107,44 € 22,56 €   130,00
Videobeeldbelconsult hypnotherapie
( ± 90 min.)
€   100,00
Reistijd ** €   0,09 €  0,11 €     0,20
per km.

Deze tarieven zijn gebaseerd op gesprekken/sessies bij Praktijk Prisma

*   Relatietherapie partners valt buiten de vergoeding via zorgverzekeraars.
** Als de begeleiding plaatsvindt op een andere locatie (bijvoorbeeld aan huis) dan wordt er bij meer dan 10 kilometer (enkele reis) € 0,20 cent per kilometer berekend (inclusief 21% BTW).

Voor de Algemene Voorwaarden Praktijk Prisma: klik hier
Voor de Tarieven en Betalingsvoorwaarden Praktijk Prisma: klik hier

Videobeeldbel consulten voor volwassenen 

Praktijk Prisma hanteert voor videobeeldbel consulten een tarief van €100,00 per  ± 90 min.
Heb je behoefte om via videobeeldbellen een traject te volgen, laat het gerust weten. Er zijn vele mogelijkheden.
NB: Bij traumaverwerking/traumatherapie kunnen videobeeldconsulten een aanvulling vormen op de face-to-face consulten.

Groepsbegeleiding bij rouw en verlies: op aanvraag
Lezingen/Themabijeenkomsten: informeer naar de mogelijkheden
Workshops: informeer naar de mogelijkheden of kijk op cursus & workshop

Bedrijven/scholen/organisaties/verenigingen/clubs
Voor bedrijven, scholen, organisaties, verenigingen en clubs wordt een offerte op maat gemaakt, zowel voor individuele trajecten als voor groepen en groepsvoorlichting.

Schriftelijk verslag
Indien gewenst én pas nadat jij (schriftelijk) toestemming hebt gegeven, is het mogelijk om bij afronding van de therapie een schriftelijk verslag te ontvangen. De kosten hiervoor bedragen eenmalig € 80,00 .

Annulering van afspraken
Annuleren is mogelijk; graag telefonisch/via voicemail. Minimaal 24 uur van te voren. Bij verzuim of annuleringen minder dan 24 uur van te voren worden de consultkosten in rekening gebracht.

Vergoeding door de zorgverzekeraar

Hypnotherapie en psychosociale therapie door Praktijk Prisma aan volwassenen, wordt bij veel zorgverzekeraars vergoed onder ‘alternatieve zorg’ uit het aanvullende pakket van de verzekering.
De vergoedingen zijn per verzekeraar echter verschillend en kunnen ook per jaar verschillen.
Raadpleeg, vóór aanvang van de therapie, jouw verzekeraar of kijk voor recente informatie over vergoedingen op:

Vergoeding voor hypnotherapie in 2024: zorgwijzer 2024

Voor VGZ verzekerden zie: VGZ zorgzoeker

Registraties voor de verzekering
Indien je navraag doet naar mogelijke vergoedingen, kan het zijn dat de zorgverzekeraar vraagt naar de registratienummers van Praktijk Prisma.
In deze zijn voor jou relevant:
– NBVH: registratienummer 13040
– RBCZ:  licentienummer 40343AR
– KVK: 54735556
– VEKTIS: AGB code zorgverlener en  AGB code  praktijk: voor deze gegevens kun je contact met mij opnemen, dan kan ik jou informeren
over deze registratienummers.

                    

 

 

 

Klachtenprocedure
Heeft u een klacht over de therapeut van Praktijk Prisma, meldt dit dan meteen bij de therapeut. Dan kan jou klacht besproken en opgepakt worden. 
Praktijk Prisma voldoet namelijk vanaf 7-12-2016 aan de nieuwste voorschriften voor zorgaanbieders volgens de Wkkgz (Wet Kwaliteit, klachten en geschillen Zorg). Dit betekend o.a. dat Praktijk Prisma een klachtenfunctionaris heeft die gratis is voor cliënten van Praktijk Prisma. Tevens is Praktijk Prisma aangesloten bij een, door de Minister van Volksgezondheid, erkende geschilleninstantie (SCAG).
Wil je meer informatie over hoe jouw klacht opgepakt wordt. Lees dan hier meer over: klachtenprocedure NBVH volgens de Wkkgz,  www.rijksoverheid.nl en SCAG

Herziening klachtenregeling Wkkgz (april 2022)
De SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg) heeft de klachtenregeling Wkkgz en de Regeling klachtbehandeling Jeugdwet herzien. Derhalve bij deze de herziene klachtenregeling Wkkgz voor alle (potentiele) cliënten te inzage.

RBCZ -register
Praktijk Prisma voldoet ook aan de eisen  van de RBCZ en is dus ingeschreven in het RBCZ-register als Registertherapeut BCZ®.
Beroepsbeoefenaren die ingeschreven staan in het RBCZ-register,  zijn onderhevig aan het tuchtrecht dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ).
Voor meer informatie: zie Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

Privacy en beveiliging van jouw persoonsgegevens
Praktijk Prisma werkt volgens de wettelijke eisen uit de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) die per 25 mei 2018 gehandhaafd wordt.
Meer informatie over de privacy en beveiliging van jouw persoonsgegevens vind je in de Privacyverklaring van Praktijk Prisma.
Voor aanvullende informatie kun je altijd terecht op:
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl  en
https://www.rijksoverheid.nl

Praktijk Prisma is ook aangesloten bij het platform Natuurlijk Gezond Noord Limburg.

Voor meer informatie en activiteiten: zie www.natuurlijkgezondnoordlimburg.nl