Werkwijze

distel-310x310EEN AFSPRAAK MAKEN VOOR EEN INTAKE GESPREK OF INFORMATIE INWINNEN:
Voor het maken van een afspraak  of het stellen van aanvullende vragen, kun je telefonisch dan wel per e-mail contact met mij opnemen.
Het is mogelijk dat je belt en niet meteen contact met mij krijgt. Vaak ben ik aan het werk met cliënten. Spreek dan gerust een voicemail bericht in met jouw naam en telefoonnummer. Ook kun je mij per e-mail bereiken: info@praktijkprisma.nl
Ik reageer normaliter binnen 3 werkdagen op voicemail berichten en e-mails.

Afhankelijk van jouw mogelijkheden en mijn agenda kunnen we samen een afspraak inplannen voor een intake gesprek. De dagen waarop ik met jou intakegesprekken en sessies kan plannen zijn:  maandag-dinsdag-woensdag-donderdag.
Houdt momenteel wel rekening met het feit dat ik een wachttijd heb voor het maken van een eerste afspraak.

SCHRIFTELIJKE BEVESTIGING EERSTE AFSPRAAK
Nadat we een afspraak hebben gemaakt voor een intake gesprek, zal ik je per e-mail een bevestiging van deze afspraak toesturen. Tevens vind je in deze email een aantal bijlagen. (te weten: Intakeformulier, de routebeschrijving naar mijn praktijk en aanvullende informatie over mijn praktijk en dienstverlening). Verder verwijs ik voor de algemene voorwaarden, betalingsvoorwaarden en Privacyverklaring naar mijn website.  Deze informatie kun je hier vinden:  Algemene voorwaarden, Betalingsvoorwaarden, Privacyverklaring,
Ik verzoek je het intakeformulier wat je per e-mail van mij ontvangt, thuis alvast zo volledig mogelijk in te vullen en ruim voor het intake gesprek aan mij te retourneren. Hierdoor kunnen wij tijdens het intakegesprek namelijk maximaal de tijd besteden aan jouw hulpvraag en jouw klachten.

CONSULTEN
(Vervolg)Consulten duren tussen 60-90 minuten.
Het eerste consult, het intakegesprek, kan iets langer duren (maximaal 90 minuten) om goed kennis te kunnen maken met elkaar en jouw hulpvraag te verhelderen. Aan het einde van het intakegesprek maken we afspraken over het doel dat je wilt bereiken en stellen we samen de behandelovereenkomst op. Daarin is opgenomen, jouw hulpvraag, wat je zou willen bereiken met de therapie ( het uiteindelijke behandeldoel) en aan welke doelen we in de volgende sessie(s) gaan werken. Tevens zal ik met jou bespreken welke methodieken eventueel toegepast kunnen worden voor jouw behandeldoelen.

Verder bespreek ik na elk consult met je wat de essentie van de sessie is voor jou en wat jij eruit meeneemt. Ik geef jou tips/adviezen en/of huiswerkopdrachten mee, afhankelijk van het verloop van de sessie. Tevens geef ik aan welke mogelijke reacties je kunt verwachten na een sessie.
De periode tussen twee consulten bedraagt meestal 2 à 3 weken. Dit kan echter variëren afgestemd op de wens/behoefte en mogelijkheden van jou.

AANTAL CONSULTEN:
Over het totaal aantal sessies is niet zomaar een uitspraak te doen, maar de meeste behandeltrajecten duren niet langer dan 6 à 9 sessies. Soms wordt al in 3 sessies jouw doel bereikt, een enkele keer biedt 1 sessie al voldoende nieuwe inzichten.  Ik zal jou hier in het intake gesprek over inlichten. Tevens zal  dit ook in jouw behandelplan genoteerd worden .
Soms blijkt echter uit een sessie dat een ander doel geformuleerd moet worden omdat jij ontwikkelingen doormaakt die op dat moment belangrijk zijn voor jou. Dan zal het doel aangepast worden in volledige afstemming met jou. Soms duurt een traject langer dan de aantal sessies die in het behandelplan zijn opgenomen omdat er aanpassingen in het behandelplan komen gedurende het traject. Deze aanpassingen gebeuren altijd in overleg met jou.
Verder vind er na een aantal sessies – meestal rond de 5e sessie- een tussenevaluatie plaats mits jij hier behoefte aan hebt. Tevens zal aan het einde van het traject een eindevaluatie plaatsvinden.

VERWIJSBRIEF EN TERUGKOPPELING HUISARTS/BEDRIJFSARTS/SPECIALIST:
Voor de therapeutische trajecten via Praktijk Prisma is géén verwijsbrief van een (huis)arts noodzakelijk.
Indien je wel een verwijsbrief hebt ontvangen van je (huis)arts, neem deze dan mee naar het intake gesprek.
De eigen huisarts/bedrijfsarts/specialist ontvangt alléén een terugkoppeling van de intake en eindevaluatie als jij hier (schriftelijke) toestemming voor geeft aan mij.


PRIVACY EN BEVEILIGING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS 

Praktijk Prisma werkt volgens de wettelijke eisen uit de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) die per 25 mei 2018 gehandhaafd wordt.
Meer informatie over de privacy en beveiliging van jouw persoonsgegevens vind je in de Privacyverklaring van Praktijk Prisma.
Voor aanvullende informatie kun je altijd terecht op:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl    en
https://www.rijksoverheid.nl

 

MOGELIJKHEDEN TOT BEGELEIDING VAN INDIVIDUELE WERKNEMERS/TEAMS/AFDELINGEN
Praktijk Prisma maakt alles op maat. Voor mogelijkheden, neem gerust contact met mij op.


ZIEKTEVERZUIMBEGELEIDING
Preventie en curatief, individueel en/of binnen een team/afdeling/organisatie.
Praktijk Prisma maakt alles op maat. Voor mogelijkheden, neem gerust contact met mij op.