Meest gestelde vragen

Over hypnotherapie, trance en hypnose

Meest gestelde vragen

Mocht jouw vraag hier niet bij staan, neem dan gerust contact met mij op.

Wat is hypnotherapie?

Hypnotherapie is een behandelmethode bij klachten van o.a. psychische en psychosomatische aard. Het gebruik van trance (oftewel hypnose) vormt de spil van deze therapie. Daarnaast maakt de hypnotherapeut gebruik van andere evidence based therapievormen. Dat wil zeggen dat de werking daarvan is aangetoond in wetenschappelijk onderzoek.

Volgens professor Mark Jensen van de universiteit van Washington Medical Centre is hypnotherapie ‘een vorm van psychotherapie waar hypnose en trance als therapeutisch middel wordt ingezet om tot verandering te komen van gevoel, gedrag of gedachten’.

Hypnotherapie is verder de verzameling technieken die nodig is voor het opwekken van de trance. Tevens omvat hypnotherapie de therapeutische methoden en technieken die nodig zijn om iemand te begeleiden tijdens het proces in trance, waarin de persoon contact maakt met onbewuste delen van zichzelf in deze bijzondere laag van ons bewustzijn: het onbewuste. Bij de toepassing van hypnotherapie kan onder meer gebruik gemaakt worden van diverse methoden zoals: regressie- en reïncarnatietherapie en werken met deelpersoonlijkheden.

Als je tijdens de hypnotherapie in een trancetoestand in contact komt met het onbewuste kun je je, mits deskundig begeleid, bewust worden van oude emoties en overtuigingen. Je krijgt inzicht in dat wat je vroeger geen plek hebt kunnen geven. Hierdoor kan transformatie en ‘heling van oude wonden’ ontstaan, hetgeen direct invloed heeft op jouw leven in het hier en nu. Je kunt meer jezelf zijn, beter voor jouw mening uitkomen en volgen wat het gevoel jou ingeeft, zonder dat je hierbij een stuk nuchterheid hoeft te verliezen.

Wat is trance (of hypnose)?

Trance is een toestand van diepe ontspanning en veranderd bewustzijn, waarin je contact kunt maken met het onbewuste. Deze toestand van diepe ontspanning wordt ook wel hypnose genoemd.

Hypnose is een toestand waarin je jezelf zover laat gaan in een doelgerichte dagdroom, dat je jezelf losmaakt van je uitwendige omgeving en opgaat in je innerlijke werkelijkheid. Jouw focus/aandacht wordt dus naar binnen gericht.

Trance (of hypnose) is een bewustzijnstoestand net zoals ‘wakker zijn’ en ‘slapen’. Het wordt gekenmerkt door diepe ontspanning en naar binnen gerichte aandacht. Ieder mens ervaart meerdere keren per dag een lichte vorm van trance/hypnose, de zogenaamde dagelijkse trancemomenten zoals dagdromen of het opgaan in een film of boek waarbij je jouw omgeving als het ware even vergeet.

Wat is het onbewuste?

In hypnotherapie wordt een onderscheid gemaakt tussen het bewuste en het onbewuste. Het bewuste is jouw denken en daar waar jouw aandacht is. Jouw onbewuste is de plek van de emoties, de herinneringen, de gedragspatronen en gewoontes. Het onbewuste omvat alle ervaringen uit het verleden waarvan we ons niet meer bewust zijn. Het kan gaan om herinneringen, gevoelens, gedachten, enzovoorts. De onbewust opgeslagen gevoelens en overtuigingen beïnvloeden ons voelen, denken en handelen. Met name gevoelens en gedachten die wij in onze jeugd verdrongen hebben om ons in de wereld staande te houden, kunnen op onverwachte momenten ons doen en laten bepalen en beïnvloeden.

Om een harmonisch en ‘heel’ mens te worden is het belangrijk ons bewust te worden van wat we verdrongen hebben. Door bewustwording en verwerking krijgen we weer de regie over ons leven. Het onbewuste herbergt tevens alle kwaliteiten die we rijk zijn. Het is een wijs deel van onze persoonlijkheid. Door er mee in contact te zijn weten we beter wat goed voor ons is en kunnen wij zomaar kennis ontvangen van de dingen waar wij onze aandacht op richten.

De definitie die veel psychologen tegenwoordig gebruiken voor het onbewuste is: het onbewuste bestaat uit alle psychologische processen waarvan we ons niet bewust zijn, maar die ons gedrag (of ons denken, of onze emoties) wel beïnvloeden.

Wat doet het onbewuste?

Het antwoord van Ab Dijksterhuis (hoogleraar psychologie van het onbewuste): ‘Het onbewuste doet zo ongeveer alles wat psychologisch van belang is. Ons bewustzijn wordt alleen af en toe geconfronteerd met het eindprodukt.’

Waarvoor wordt hypnotherapie gebruikt?

Hypnotherapie is een zeer effectieve en doelgerichte therapie. Resultaten worden over het algemeen sneller en bestendiger behaald dan bij andere therapievormen.
Ook bij de psychosociale therapie voor kinderen is hypnotherapie bijzonder effectief. De therapie hoeft niet onnodig lang te duren en het kind heeft er direct baat bij.

Hypnotherapie wordt ingezet om tot een gewenste verandering te komen in gedrag, gevoel en gedachten. Het is een vorm van psychotherapie waarbij verandering in en met behulp van het onbewuste plaatsvindt.

Hypnotherapie is onder meer toepasbaar bij stressgerelateerde klachten zoals overspannenheid of burn-out, relatieproblemen, slaapproblemen, verslavingen (o.a. eetverslavingen), stoppen met roken, fobieën en diffuse angsten, examenvrees, faalangst, depressieve klachten, begrijpen en verwerken van dromen, verwerken van (jeugd-) trauma’s, reduceren van pijn en ziekte, onaangepast gedrag, niet goed functioneren in werksituaties, innerlijke conflicten of gewoon ‘niet lekker in je vel zitten’, weinig zelfvertrouwen, pijnklachten, hormonale verstoringen, eetstoornissen, prikkelbare darmsyndroom (PDS), onverklaarbare buikklachten, problemen met seksualiteit of seksuele identiteit, in ondersteuning bij ziekte, relatieproblematiek.

Psychose en depressie zijn twee ziektebeelden waarbij hypnose voorzichtig gehanteerd dient te worden.

Is hypnose hetzelfde als slaap?

Nee, dit zijn twee zeer verschillende bewustzijnstoestanden. Maar de verwarring is niet zo vreemd, want het woord hypnose komt uit het Grieks en betekent ‘slaap’. De term hypnose is geïntroduceerd in de 19e eeuw door de Britste arts James Braid. Braid is later op deze naam terug gekomen omdat hij ontdekte dat slaap iets heel anders was, toen was de term hypnose echter al wijdverspreid.

Hoe voelt trance?

Iedereen die ooit in trance is geweest, zal het beamen: het is een heerlijke ontspannen en fantastische ervaring. Trance is een heel natuurlijke staat van zijn. We zijn dagelijks in trance alleen weten we niet dat het zo heet. In tegenstelling tot wat ze jou op TV willen laten geloven ben je dus niet in slaap, dit kan ook niet want de hypnotherapeut moet met jou kunnen communiceren. Daarbij doe je ook niet alles wat iemand jou opdraagt of vertel je jouw diepste geheimen niet.

Kan iedereen gehypnotiseerd worden?

Bijna iedereen kan gehypnotiseerd worden. Soms kan het voor iemand in het begin wat lastiger zijn in trance te gaan, maar in trance gaan is iets wat je kunt leren. Door het meer te doen, zal het steeds makkelijker gaan.

Moet ik erin geloven?

Nee, dat hoeft niet. Wat wel belangrijk is, is dat je het wilt. Je moet gemotiveerd zijn. Iemand die niet gehypnotiseerd wil worden zal ook niet in trance gaan.

Kan ik tegen mijn wil gehypnotiseerd worden?

Nee, jouw bereidheid is nodig om een staat van hypnose te verkrijgen.

Kan ik gehypnotiseerd worden zonder dat ik het weet?

Ook dit is niet mogelijk. Geen bereidheid = geen hypnose.

Is het mogelijk dat ik niet uit hypnose kom?

Nee, dit is onmogelijk. Mocht de onwaarschijnlijke situatie ontstaan waarin een cliënt in diepe trance is en de therapeut zou bijvoorbeeld flauwvallen dan zijn er twee mogelijkheden: 1) de cliënt komt vanzelf uit trance. 2) de trance gaat over in slaap (waaruit de cliënt ook weer vanzelf ontwaakt).

Onthoud ik alles wat er in hypnose is gebeurd?

Ja, je onthoudt in principe alles wat er gebeurt. Soms kan het zijn dat het eigen onbewuste van de cliënt een valide reden heeft om bijvoorbeeld een herbeleefde traumatische herinnering te laten ‘vergeten’, maar dit gebeurt alleen wanneer dit goed voor de cliënt is.

Kan iedereen hypnose en trance leren?

Ja, hypnose en trance kan iedereen leren. Het is een vaardigheid welke bestaat uit verschillende stappen waarin je beter wordt naarmate je meer oefent.

Mijn probleem houdt verband met een pijnlijke kwestie waar ik liever niet (in detail) over praat. Kan ik toch geholpen worden met hypnotherapie?

Ja, dit kan. Binnen de hypnotherapie bestaat er een methode, waarbij het niet nodig is om uitgebreid de achtergronden van een probleem te weten of een pijnlijke kwestie in detail op te rakelen. Je hoeft in het voorgesprek alleen kort te vertellen waar je last van hebt (zonder in detail te treden) en wat jouw wensen zijn. Vervolgens gaan we met behulp van jouw eigen onbewuste aan de slag om de gewenste veranderingen tot stand te kunnen brengen. Tijdens de rest van de sessies is het zelfs niet nodig dat je iets zegt, als je dit niet prettig vindt.

Hoe weet ik of ik een goede hypnotherapeut heb?

Een erkende hypnotherapeut staat altijd geregistreerd bij een beroepsvereniging (de NBVH) en een koepelorganisatie (RBCZ). Verder heeft de hypnotherapeut een meerjarige beroepsopleiding op HBO niveau gevolgd en beschikt hij of zij over een certificaat Psychosociale Basiskennis (PsBK), welke geregistreerd moet zijn bij Stichting Hoger Onderwijs (SHO). Tevens valt een hypnotherapeut onder een klacht- en tuchtrechtregeling.

Kijk of vraag dan ook altijd naar registraties, diploma’s en certificaten. Vraag verder naar ervaringen van anderen en lees eventueel de reacties van eerdere cliënten op de website van de therapeut. En heel belangrijk: ga op jouw gevoel af. Een klik met jouw therapeut is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle therapie.

Wat is het verschil tussen een hypnotiseur en een hypnotherapeut?

Een hypnotiseur maakt wel gebruik van hypnose, maar is géén therapeut. Een hypnotherapeut heeft een brede therapeutische beroepsopleiding gevolgd en geeft jou inzicht in het ‘hoe’ en ‘waarom’ van een probleem door samen met jouw de kern van de problematiek op te sporen en op te lossen.

Hoe zit het met showhypnose?

De meeste mensen kennen hypnose alleen van TV of uit een theatershow. Hierin lijkt het alsof de hypnotiseur iedereen met slechts een knip met zijn vingers alles kan laten doen wat hij wil. Hij controleert schijnbaar het gevoel, het gedrag en de gedachten van al de deelnemers. Het is belangrijk voor de showhypnotiseur dat iedereen ook gelooft dat dit zo is. De opbouw van een hypnose-show is overal op de wereld hetzelfde. Het belangrijkste is dat de showhypnotiseur mensen op zijn podium heeft die héél suggestibel zijn (zeer openstaan voor suggesties van anderen). Een klein percentage van alle mensen staat zo open voor suggesties en gaat daarom heel makkelijk in trance. Het doel van de showhypnotiseur is om die mensen eruit te pikken voor zijn show, want dat zijn de mensen die bijna alles doen (behalve dingen die echt tegen de normen en waarden van de persoon indruisen). Bij showhypnose is het heel belangrijk dat de deelnemer gelooft dat de showhypnotiseur hem of haar kan hypnotiseren. Wanneer iemand denkt ‘wat een onzin’, zal er ook niets gebeuren.

Het moge duidelijk zijn dat een hypnotherapeut trance gebruikt voor therapeutische doeleinden: de verandering van gevoel, gedrag of gedachten en dan ook volledig afgestemd op de behoeften van de cliënt.