Psychosociale therapie

Wat is psychosociale therapie?

Psychosociale therapie heeft raakvlakken met de cognitieve gedragstherapie, humanistische psychologie, psycho analyse en systeembenadering. De psycho sociale begeleiding is afgestemd op de hulpvraag en de behoeften van de cliënt, met de nadruk op de positieve mogelijkheden die de cliënt in zich heeft.

Uitgangspunten zijn:

 • psychosociale therapie gaat uit van het hier en nu
 • de cliënt wordt gezien in interactie met de buitenwereld: wat is er gebeurd, welke gedachten spelen hierbij een rol en wat voor gevoelens en gedrag wordt door deze gedachten veroorzaakt.
 • een probleem kan zich voordoen op één levensgebied van de cliënt (psychisch, lichamelijk, sociaal, materieel), maar wordt vanuit alle levensgebieden als geheel benaderd in de psychosociale therapie
 • de psychosociaal therapeut brengt de klacht van de cliënt in verband met andere levensgebieden van de cliënt en stelt aan de hand daarvan samen met de cliënt een behandelplan op.
 • door het veranderen van de manier van denken veranderen gevoelens en gedrag zodat de cliënt zijn regie weer ervaart en doelen kan bereiken

Enkele voorbeelden van psychosociale therapievormen zijn cognitieve gedragstherapie (CGT), mindfulness, rationeel emotieve therapie (RET), acceptance en commitment therapy (ACT), neuro linguïstisch programmeren (NLP), Distraction Reprocessing Therapy (DRT ;afgeleid van EMDR), Sociaal Panorama, emotional freedom techniques (EFT), imaginaties, visualisaties en ontspanningsoefeningen.

Wat is Counseling?

Door counseling kun je op zoek gaan naar waar een probleem nu precies zit, waar het vandaan komt én wat je zou willen veranderen. Ik begeleid jou, als therapeut, in jouw proces. Je gaat op zoek naar jouw eigen oplossingen, naar eigen mogelijkheden. En het zien van nieuwe mogelijkheden leidt tot uitdagingen. Deze uitdagingen geven weer kleur aan jouw leven; je kunt je weer ergens op focussen; het leven nieuwe invulling geven. Hierdoor kun je weer lekker in je vel te zitten, met zelfvertrouwen de wereld in kijken, en stevig in je schoenen staan.

Wat kan counseling jou opleveren?

 • inzicht krijgen in je (tot nu toe) onbewuste onderliggende drijfveren
 • welke normen en waarden voor jou belangrijk zijn
 • welke belemmerende overtuigingen in jouw leven een rol spelen
 • jouw gedrag
 • jouw verwachtingen t.a.v. jezelf en de ander
 • je eigen functioneren
 • het bijleren van vaardigheden om uitdagingen aan te gaan
 • nieuwe energie opbouwen zodat jij weer de regie terug krijgt in jouw leven
 • verantwoordelijkheid nemen in en voor je eigen leven